Kim tiêm máy sắc ký

Kim tiêm máy sắc ký: kim tay, kim tự động…

Kim tiêm máy sắc ký
Kim tiêm máy sắc ký

Hướng dẫn Cách chọn kim tiêm máy sắc ký:
Dựa vào các thông số bên dưới:

 • Kim tay hoặc kim tự động dùng cho autosampler:
Kim tay – Kim tự động dùng cho autosampler
Kim tay – Kim tự động dùng cho autosampler
 • Đầu kim thay thế được hoặc không thay thế được:
  + Loại đầu kim thay thế được (ký hiệu là R), mẫu có nhiệt độ <120 oC, sử dụng được nhiều phương pháp
  + Loại đầu kim không thay thế được (ký hiệu là F), mẫu có nhiệt độ <70 oC, giá rẻ.
Đầu kim thay thế được hoặc không thay thế được
Đầu kim thay thế được hoặc không thay thế được
 • Dạng đầu kim:
  + Dạng đầu cone
  + Dạng đầu nhọn 1 phía (Bevel)
  + Dạng đầu bằng
  + Dạng lỗ bên hông (Side hole)
  + Dạng Dual Guage
Dạng đầu kim
Dạng đầu kim
 • Thể tích:

Kim tiêm máy sắc ký, máy sắc ký lỏng, máy phân tích lưu huỳnh – Hãng SGE (Úc):
Các sản phẩm như sau:

 • GC Autosampler Syringes (Kim tiêm Tự động cho GC): dùng cho autosampler các hãng Agilent Technologies(HP7673, 7683, 7693A & 6850ALS), Shimadzu (AOC14, AOC17 and AOC 20 Autosamplers ), Thermo Scientific, Varian/Bruker, CTC (CTC PAL RTC ), PerkinElmer
 • HPLC Autosampler Syringes (Kim tiêm tự động cho HPLC): dùng cho các autosampler các hãng: Waters WISP, Shimadzu, Thermo Scientific, Hitachi, CTC, PerkinElmer
 • Kim tiêm pha loãng (đầu kim Luer Lock)
 • Kim tiêm tay (Manual Syringe): 5µL MicroVolume Syringes, 25µL to 500µL MicroVolume Syringes, 10µL to 500µL Gas Tight Syringes, 1mL to 100mL Gas Tight Syringes, 0.5µL to 5µL NanoVolume Syringes, 0.5uL – 100mL Manual Syringe Selector
 • Phụ kiện thay thế: Đầu kim (needle), Plungers:
  Tất cả các sản phẩm này có hai điểm chung; hiệu suất vượt trội và chất lượng vượt trội.
Kim tiêm máy sắc ký Hãng SGE (Úc)
Kim tiêm máy sắc ký Hãng SGE (Úc)