Cột chiết pha rắn

Cột chiết pha rắn SPE
Cột chiết pha rắn SPE
Cột chiết pha rắn SPE

Cột chiết pha rắn (SPE) từ Thái Lan dùng trong phòng thí nghiệm, phân tích