Công ty Vertical Chromatography được thành lập năm 2004 tại Thái Lan, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm về sắc ký cho thị trường sắc ký trên toàn thế giới.

Trụ sở chính & Nhà máy của Vertical tại Thái Lan

Năm 2014 Công ty TNHH Verall Việt Nam được thành  lập và hiện là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Vertical Chromatography tại Việt Nam, với mong muốn phục vụ tốt hơn cho khách hàng tại thị trường Việt Nam và khu vực lân cận.

Sản phẩm  sản xuất của chúng  tôi bao gồm:

• Cột cho máy sắc ký lỏng (HPLC) và phụ kiện
• Cột cho máy sắc ký khí (GC) và phụ kiện
• Sắc ký bản (lớp) mỏng (TLC) và phụ kiện
• Chiết mẫu và phụ kiện (chiết pha rắn, chiết pha lỏng)
• Đồ lọc mẫu và phụ kiện kèm theo
• Lọ đựng mẫu (Vials).

Chất lượng sản phẩm  trên thị trường:

Chất lượng sản phẩm được kiểm soát theo hệ thống kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2008. Do tổ chức quốc tế Moody chứng nhận.

Danh sách Khách hàng tiêu biểu của Vertical tại Việt Nam