PHỤ KIỆN TIÊU HAO MÁY SẮC KÝ KHÍ AGILENT

Danh mục:

Hãng cung cấp: Vertical

Vertical cung cấp đầy đủ các tiêu hao của hệ thống GC của Agilent như sau:

  1. Septa

Thông số kỹ thuật:

Septa Temp Max (oC) Color Injections Durometer Low Bleed
BTO 400 Red >300 50-55 Excellent
Marathon 350 Brick red >400 45-50 Good
Advanced Green 3 350 Green >350 55-60 Very good
Ultrasep R 350 Red >200 45-55 Good
Economy Blue 250 Blue >200 40-45 Good

Description QTY Agilent No. Vertical Part No.
Agilent 4890/5880/5890/6850/6890/7890      
BTO 11mm(7/16”) 50 5183-4757 062C-0018
Marathon 11mm(7/16”) 50 5183-4761 062C-0028
Advanced Green 11mm(7/16”) 50 5183-4759 062C-0038
Ultrasep R 11mm(7/16”) 50 5080-8896-50 062C-0048
Economy Blue 11mm(7/16”) 50 5181-1263-50 062C-0058
Agilent 7620/5790/5880/5890 with OCI      
BTO 5mm(3/16”) 50 5183-4758 062C-0068
Marathon 5mm(3/16”) 50 5183-4762 062C-0078
Advanced Green 5mm(3/16”) 50 5183-4760 062C-0088
Agilent 5700/5800/5900      
BTO 9.5mm(3/8”) 50   062C-0098
Marathon 9.5mm(3/8”) 50   062C-0108
Advanced Green 9.5mm(3/8”) 50   062C-0118
Ultrasep R 9.5mm(3/8”) 50 5080-8728-50 062C-0128
Economy Blue 9.5mm(3/8”) 50 5181-1283-50 062C-0138

2. Ferrules

Thông số kỹ thuật:

 

Description QTY Agilent No. Vertical Part No.
Graphite Ferrules      
1/16” to 0.4mm, short, for 0.25mmID columns 10 500-2114 062M-1016
1/16” to 0.5mm, short, for 0.32mmID columns 10 5080-8853 062M-1026
1/16” to 0.8mm, short, for 0.53mmID columns 10 500-2118 062M-1036
1/16” to 1.0mm, short, for 0.65mmID columns 10 5080-8773 062M-1046
1/16” 2-hold, 0.5mm, for 0.32mmID columns 10   062M-1056
1/16” ID Straight 10 0100-1326 062M-1066
1/8” ID Straight 10 0100-1325 062M-1076
1/4” ID Straight 10 0100-1324 062M-1086
85% Vespel, 15% Graphite Ferrules      
1/16” to 0.3mm Short, for 0.18mmID columns 10   062M-2016
1/16” to 0.4mm Short, for 0.25mmID columns 10 5181-3323 062M-2026
1/16” to 0.5mm Short, for 0.32mmID columns 10 5062-3514 062M-2036
1/16” to 0.8mm Short, for 0.53mmID columns 10 5062-3512  062M-2046
1/16” to 0.3mm, for 0.18mmID columns 10 5062-3507 062M-2056
1/16” to 0.4mm, for 0.25mmID columns 10 5062-3508 062M-2066
1/16” to 0.5mm, for 0.32mmID columns 10 5062-3506 062M-2076
1/16” to 0.8mm, for 0.53mmID columns 10 5062-3538 062M-2086
1/16” to 1.0mm, for 0.65mmID columns 10   062M-2096
1/16” to 1.2mm, for 0.75mmID columns 10   062M-2106
1/16” 2-hole, 0.4mm, for 0.25mmID columns 10 5062-3580 062M-2116
1/16” 2-hole, 0.5mm, for 0.32mmID columns 10 5062-3518 062M-2126
1/16” Straight 10   062M-2136
1/8” Straight 10   062M-2146
1/4” Straight 10 0100-1332 062M-2156
1/8” Reducing to 0.4mm, for 0.25mmID columns 10 0100-1331 062M-2166
1/8” Reducing to 0.5mm, for 0.32mmID columns 10   062M-2176
1/8” Reducing to 0.8mm, for 0.53mmID columns 10   062M-2186
1/8” Reducing to 1/16” for 1/16”OD columns 10 0100-1344 062M-2196
1/16” Blank, no holes 10 5181-3308 062M-2266
Vespel Ferrules      
1/16” to 0.4mm, short, for 0.25mmID columns 10 5181-3322 062M-4016
1/16” to 0.5mm, short, for 0.32mmID columns 10 5062-3513 062M-4026
1/16” to 0.8mm, short, for 0.53mmID columns 10 5062-3511 062M-4036
1/16” to 0.4mm, for 0.25mmID columns 10 5182-0740 062M-4046
1/16” to 0.5mm, for 0.32mmID columns 10 5182-0741 062M-4056
1/16” to 0.8mm, for 0.53mmID columns 10 5182-0742 062M-4066
1/16” 2-hold, 0.5mm, for 0.32mmID columns 10   062M-4076
1/16” ID Straight 10   062M-4086
1/8” ID Straight 10   062M-4096
1/4” ID Straight 10 0700-1327 062M-4106
1/8” Reducing to 1/16” for 1/16”OD columns 10   062M-4116
1/4” Reducing to 1/16”, for 1/16”OD tubing 10   062M-4126
1/4” Reducing to 1/8”, for 1/8”OD tubing 10   062M-4136
1/16” Blank, no holes 10 5021-7133 062M-4146
1/8” Blank, no holes 10   062M-4156
1/4” Blank, no holes 10   062M-4166

 

3. Capillary Nuts

Description QTY Agilent No. Vertical Part No.
Stainless steel capillary nut for short ferrules 2 5181-8830 062M-5012
Stainless steel capillary nut for standard ferrules 2 05921-21170 062M-5022

 

4. Septum Nut

Description QTY Agilent No. Vertical Part No.
Autosampler & PTV Septum Nut 1 18740-60835 062B-0011
Manual Injection Septum Nut 1 18740-60835 062B-0021

`

 

5. Liner

Description, ID, OD and Length QTY Agilent No. Vertical Part No.
Vertical® GC Liners      
Splitless, Straight
2mmID, 6.5mmOD, 78.5mmLength
5 5183-4703 062G-0015
  25 5183-4704 062G-0017
Splitless, Straight
4mmID, 6.5mmOD, 78.5mmLength
5 210-3003-5 062G-0025
  25   062G-0027
Splitless, Straight, w/Wool
4mmID, 6.5mmOD, 78.5mmLength
5 5183-4691 062G-0035
  25 5183-4692 062G-0037
Splitless, Taper
4mmID, 6.5mmOD, 78.5mmLength
5 5183-4695 062G-0045
  25 5183-4696 062G-0047
Splitless, Taper, w/Wool
4mmID, 6.5mmOD, 78.5mmLength
5 5183-4693 062G-0055
  25 5183-4694 062G-0057
Splitless, Double Taper
4mmID, 6.5mmOD, 78.5mmLength
5 5183-4705 062G-0065
  25 5183-4706 062G-0067
Split, Cup Splitter
4mmID, 6.3mmOD, 78.5mmLength
5 5183-4699 062G-0075
  25 5183-4700 062G-0077
Split, Cup Splitter, w/Wool
4mmID, 6.3mmOD, 78.5mmLength
5 5183-4697 062G-0085
  25 5183-4798 062G-0087
Split/Spitless, Taper, w/Wool
4mmID, 6.3mmOD, 78.5mmLength
5 5183-4701 062G-0095
  25 5183-4702 062G-0097

6. Liner O-Rings

Description QTY Agilent No. Vertical Part No.
Viton O-rings for Split (6.3mmOD) or Splitless (6.5mmOD) Liners 10 5180-4182 062G-0146
Graphite O-rings for Split (6.3mmOD) Liners 10 5180-4168 062G-0156
Graphite O-rings for Splitless (6.5mmOD) Liners 10 5180-4173 062G-0166

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “PHỤ KIỆN TIÊU HAO MÁY SẮC KÝ KHÍ AGILENT”