MÀNG LỌC DUNG MÔI

Danh mục:

Ứng dụng để lọc tất cả các loại dung môi, tùy dung môi mà có 2 loại cơ bản:

  1. Màng lọc ưa nước:
Màng lọc Nylon (Polyamide)    
13mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
25mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
47mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
Màng lọc CA ( Cellulose Acetate)    
13mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
25mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
47mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
Màng lọc MCE (Mixed Cellulose Ester)    
13mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
25mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
47mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
Màng lọc RC (Regenerated Cellulose)    
13mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
25mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
47mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
Màng lọc PES (Polyethersulfone)
13mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
25mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
47mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
Màng lọc PVDF -HL (Polyvinylidene Fluoride)
13mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
25mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
47mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp

 

  1. Màng lọc kị nước:
Màng lọc PTFE (Polytetrafluoroethylene)    
13mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
25mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
47mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
Màng lọc PP ( Polypropylene)    
13mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
25mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
47mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
Màng lọc PVDF -HB (Polyvinylidene Fluoride)
13mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
25mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp
47mm 0.2 um 100 cái/hộp
  0.45 um 100 cái/hộp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “MÀNG LỌC DUNG MÔI”