Silica gel

Silica gel

SILICA GEL CHO ASTM D1319

VertiFlashTM Silica

  • Hạt Silica siêu tinh khiết, đảm bảo tính đồng nhất và khả năng tái sử dụng cao
  • Kích thước hạt mịn không gây trở ngại đến tốc độ dòng, làm cho khả năng tách chiết diễn ra nhanh nhưng vẫn đảm bảo được hiệu suất sắc ký
  • Hạt nhồi  Silica có nhiều kích cỡ khác nhau đáp ứng nhiều tốc độ dòng chảy khác nhau
Thông Tin Sản Phẩm
Iron content (%)

< 0.01

Chloride content (%)

< 0.02

Loss on drying (%)

< 7

pH

5.5 – 7.5

Pore volume (mL/g)

0.7 – 0.9

Surface area (m2/g)

450 – 600

Độ tinh khiết cao làm tăng tính đồng nhất, sự phân giải tốt với độ lặp lại cao, tốc độ dòng tối ưu đápứng cho sắc ký điều chế.

Là loại bột mịn không gây trở ngại đến tốc độ dòng, sự tách chiết nhanh nhưng vẫn không làm giảm hiệu suất sắc ký

VertiFlashTM  Silica Gel đa dạng nhiều loại cỡ hạt, kích thước lỗ để phù hợp cho nhu cầu tách chiết của sắc ký cột nhanh (flash column chromatography) với áp suất từ thấp đến trung bình

Ngoài ra, VertiFlashTM Silica Gel còn được dùng với mục đích làm sạch và làm tinh khiết những hợp chất tổng hợp và hợp chất thiên nhiên.

Ứng dụng tiêu biểu:

  • Tinh sạch phân tử nhỏ (khối lượng phân tử nhỏ hơn 2000MW)
  • Các Lipids
  • Các Polymers
  • Các Nucleotides
  • Peptides