Sắc ký bản mỏng TLC

Sắc ký bản mỏng TLC
PHỤ KIỆN SẮC KÝ BẢN MỎNG TLC

– Vertibond TCL Plates :
Chất hấp phụ có độ tinh khiết cao làm gia tăng độ nhạy.
Các hạt chất nhồi có kích thước nhỏ cho sự chia tách diễn ra nhanh hơn và nâng cao độ phân giải (resolution).
Kích cỡ bản có sẵn: 20 x 20 cm ; 10 x 20 cm; 5 x 20 cm
Chất hấp phụ có thể gồm hoặc không gồm chất chỉ thị huỳnh quang.

– TCL developing:
Hộp triển khai TCL cho phép thiết lập thời gian bão hòa hơi dung môi nhanh.
Kích thước có sẵn: 10 x 10 cm; 10 x 20 cm; 20 x 20 cm
– Bình cầu triển khai TLC, với các kích cỡ: 5 x 10 cm, 5 x 20 cm.
– Dụng cụ trích mẫu: Drummond
– Bình phun TLC Reagent Sprayers
– Buồng chiếu tia UV
– Đèn UV:

                                                                                                  TLC Autospotter
* Tải Catalogue Sắc ký bản mỏng TLC