Đầu lọc sắc ký (Syringe filter)

Đầu lọc sắc ký - Syringe Filter

ĐẦU LỌC MẪU (SYRINGE FILTERS)
Có 2 loại:
1. VertiPureTM   Syringe Filters

Đặc điểm:
      + Đây là loại màng lọc tốt nhất cho các thí nghiệm về nghiên cứu và trong sắc ký khối phổ.
      + Thân bảo vệ màng lọc được làm từ nhựa Polypropylene tinh khiết.
      + Trơ về mặt hóa học.
      + 100% sản phẩm đều được kiểm tra trước khi đóng gói. Quy cách đóng gói: đóng gói trong hộp nhựa. Kèm theo Giấy Chứng nhận phân tích mẫu, kích cỡ màng lọc và mô tả kỹ thuật.
      + Với các kích cỡ 4mm, 13mm, 17mm và 25mm.
      + Kích thước hạt: 0.2 um và 0.45 um.

 

 

2. VertiCleanTM   Syringe Filters
Đặc điểm :
      + Là loại màng lọc tiêu chuẩn cho tất cả các ứng dụng thí nghiệm.
      + Khung bảo vệ màng lọc được làm từ nhựa Polyprepylene tinh khiết.
      + Trơ về mặt hóa học.
      + Với các kích cỡ: 13 mm và 25 mm.
      + Kích thước hạt: 0.2 um, 0.45 um
      + Tiết kiệm chi phí.