Chai đựng mẫu (Vials)

Chai đựng mẫu (Vials)

CHAI ĐỰNG MẪU (VIALS CHỨA MẪU)

Vials chứa mẫu

  • Loại Vials bằng thủy tinh trong hoặc thủy tinh mờ.
  • Loại Vials có vạch số hoặc không có vạch số
  • Nắp vials bao gồm nắp vặn và nắp đóng (dùng dụng cụ đóng nắp)
  • Một bộ (Vial Kit) đóng trong hộp nhựa PP bao gồm: lọ đựng mẫu, nắp và vách ngăn(Septa)
  • Có tất cả các kích cỡ, đảm bảo phù hợp với hầu hết các dụng cụ lấy mẫu


* Tải Catalogue Chai đựng mẫu Vials