Bộ chiết pha rắn 12 vị trí

Bộ chiết pha rắn 12 vị trí

BỘ CHIẾT PHA RẮN 12 VÀ 24 VỊ TRÍ
Thiết bị hỗ trợ rút mẫu chân không cho chiết pha rắn (Vacuum Manifolds) 12 và 24 cổng kết nối

  • Buồng thủy tinh thuận lợi cho việc định lượng bằng thị giác
  • Tương thích với đầu SPE Male Luer chuẩn

Vacuum Manifolds được dùng cho chu trình chiết nhiều mẫu đồng thời, tiết kiệm thời gian và công sức. Bộ vacuumManifolds có kèm đầu kim bằng thép không gỉ hoặc Teflon. Hệ thống Manifolds hoàn chỉnh gồm có:

Bao gồm buồng  thủy tinh, van chân không và thiết bị đo, nắp polypropylene và chân nắp, khóa van, bộ các tấmgiá, cột đỡ, ghim giữ giá, nắp đầu vào cho ống và đầu kim polypropylene.

Manifold 12 cổng còn bao gồm một hộp đựng chất thải.

Manifold 12 Cổng

  • Manifold cho việctriển khaiđồng thời12 mẫu
  • Đi kèm với một hộp đựng chất thải.
Thông Tin Sản Phẩm  
Diễn Giải

S.LG

Mã S-Phẩm

12-Port Vacuum Manifold
12-Port Vacuum Manifold                                              1                                           0134-0100

Replacement Parts

Lid, Gaskets, and 12 Stopcocks                                   1

0134-0102

Glass Chamber                                                                1

0134-0103

Vacuum Gauge, Valve and Glass Chamber              1

0134-0104

Collection Rack, 12-Port Size*                                     1

0134-0105

Gaskets, 12-Port Size                                                     2

0134-0106

One-Way Stopcocks                                                       12

0134-0107

Waste Container                                                               2

0134-0108

Manifold 24 Cổng

  • Manifoldcho việc triển khai đồng thời 24 mẫu

24-Port Vacuum Manifold

24-Port Vacuum Manifold 1      0134-0300
Replacement Parts
Lid, Gaskets, and 24 Stopcocks 1  0134-0301
Glass Chamber 1 0134-0302
Vacuum Gauge, Valve and Glass Chamber 1    0134-0303
Collection Rack, 24-Port Size** 1  0134-0304
Gaskets, 24-Port Size 2 0134-0205
One-Way Stopcocks 24 0134-0306

* Tải Catalogue Bộ chiết pha rắn 12 vị trí