Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải Series FCT:
Đặc tính:

● Được chế tạo từ vật liệu sợi thủy tinh cao cấp bởi Dệt sợi thủy tinh dạng xoắn ngang (tạm dịch )75o
cùng với Cấu trúc gia cố dạng vòng, tăng cường sức căng và nén lên đến 2,200 kg/m2
● Lưu lượng nước thải lên đến 1000 m3/giờ
● Hiệu quả xử lý nước thải cao, BOD giảm xuống 20 mg/L
● Sinh khối ít hơn 20-30% so với các loại hệ thống thông thường
● Lắp đặt dễ dàng
● Được chứng nhận tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan (TIS 1379/2551)
● Bảo hành 2 năm


 1. Series FCT-GT – Hệ thống xử lý dầu, mỡ, chất béo
  2 Ngăn xử lý:
  1. Ngăn sơ cấp: Dầu mỡ và chất béo bị giữ lại
  2. Ngăn thứ cấp: Dầu mỡ và chất béo bị giữ lại
  Ứng dụng
  Xử lý nước thải đô thị
  Xử lý nước thải công nghiệp
  Trung tâm mua sắm
  Tòa nhà văn phòng
  Khách sạn, resort
  Bệnh viện
  Nhà hàng
  Hiệu quả xử lý:
  * Chỉ tiêu FOG (mg/L) đầu vào: <200
  * Chỉ tiêu FOG (mg/L) đầu ra: <60

 2. Series FCT-SF –  Hệ thống tự hoại và màng vi sinh yếm khí

  2 Ngăn xử lý:
  1. Ngăn phân cách: Các chất rắn lắng đọng được xử lý yếm khí, làm giảm khối lượng chất rắn…
  2. Ngăn vi sinh yếm khí cố định: Các chất hữu cơ và các thành phần nước thải khác được vi khuẩn yếm khí cố định trên màng xử lý..
  Ứng dụng:
  ● Xử lý nước thải đô thị
  ● Xử lý nước thải công nghiệp
  ● Trung tâm mua sắm
  ● Tòa nhà văn phòng
  ● Khách sạn, resort
  ● Bệnh viện
  ● Nhà hàng


 3. Series FCT-SFA –  Hệ thống tự hoại và màng vi sinh hiếu khí cố định

  3 Ngăn xử lý:
  1. Ngăn phân cách: Các chất rắn lắng đọng được xử lý yếm khí, làm giảm khối lượng chất rắn
  2. Ngăn vi sinh hiếu khí cố định trên màng : Các chất hữu cơ và các thành phần nước thải khác được xử lý bởi vi sinh hiếu khí cố định trên màng.
  3. Ngăn lắng : Bùn được lắng tách và tuần hoàn về ngăn hiếu khí.
  Ứng dụng
  Xử lý nước thải đô thị
  Xử lý nước thải công nghiệp
  Trung tâm mua sắm
  Tòa nhà văn phòng
  Khách sạn, resort
  Bệnh viện
  Nhà hàng


 4. Series FCT-ASS –  Hệ thống xử lý bằng bùn hoạt tính

  4 ngăn xử lý:
  1. Ngăn phân cách: Các chất rắn lắng đọng được xử lý yếm khí, làm giảm khối lượng chất rắn.
  2. Ngăn vi sinh hiếu khí cố định trên màng : Các chất hữu cơ và các thành phần nước thải khác được xử lý bởi vi sinh hiếu khí cố định trên màng.
  3. Ngăn vi sinh yếm khí cố định: Các chất hữu cơ và các thành phần nước thải khác được vi khuẩn yếm khí cố định trên màng xử lý..
  4. Ngăn lắng : Bùn được lắng tách và tuần hoàn về ngăn hiếu khí. Bùn dư sẽ được xả bỏ
  Ứng dụng
  ● Xử lý nước thải đô thị
  ● Xử lý nước thải công nghiệp
  ● Trung tâm mua sắm
  ● Tòa nhà văn phòng
  ● Khách sạn, resort
  ● Bệnh viện
  ● Nhà hàng


 5. Series FCT-AQL-MAX –  Hệ thống màng vi sinh hiếu khí cố định bậc cao và bùn hoạt tính

  5 Ngăn xử lý:
  1. Ngăn cân bằng : Nước thải được ổn định khi được lưu trong ngăn cân bằng trong một khoảng thời gian nhất định để ổn định dòng thải và ngăn ngừa sốc tải
  2.  Ngăn phân cách: Các chất rắn lắng đọng được xử lý yếm khí, làm giảm khối lượng chất rắn
  3.  Ngăn vi sinh yếm khí cố định: Các chất hữu cơ và các thành phần nước thải khác được vi khuẩn yếm khí cố định trên màng xử lý..
  4.  Ngăn vi sinh hiếu khí cố định trên màng : Các chất hữu cơ và các thành phần nước thải khác được xử lý bởi vi sinh hiếu khí cố định trên màng.
  5. Ngăn khử trùng: nước đã xử lý sẽ được khử trùng bằng Clo, UV hoặc Ozone để giảm lượng vi sinh vật để có thể xả ra môi trường
  Ứng dụng
  Xử lý nước thải đô thị
  Xử lý nước thải công nghiệp
  Trung tâm mua sắm
  Tòa nhà văn phòng
  Khách sạn, resort
  Bệnh viện
  Nhà hàng

 6. Series FCT-AQL-MAX II –  Hệ thống màng vi sinh hiếu khí cố định bậc cao và bùn hoạt tính thứ cấp

  4 ngăn xử lý:
  1. Ngăn cân bằng : Nước thải được ổn định khi được lưu trong ngăn cân bằng trong một khoảng thời gian nhất định để ổn định dòng thải và ngăn ngừa sốc tải.
  2. Ngăn vi sinh hiếu khí cố định trên màng : Các chất hữu cơ và các thành phần nước thải khác được xử lý bởi vi sinh hiếu khí cố định trên màng.
  3. Ngăn lắng : Bùn được lắng tách và tuần hoàn về ngăn hiếu khí.
  Bùn dư sẽ được xả bỏ
  4. Ngăn khử trùng: nước đã xử lý đã được khử trùng bằng Clo, UV hoặc Ozone để giảm lượng vi sinh vật để có thể xả ra môi trường.
  Ứng dụng
  Xử lý nước thải đô thị
  Xử lý nước thải công nghiệp
  Trung tâm mua sắm
  Tòa nhà văn phòng
  Khách sạn, resort
  Bệnh viện
  Nhà hàng

   BỒN SỢI THỦY TINH

  Tính năng:
  ● Được chế tạo từ sợi thủy tinh cao cấp bởi công nghệ Dệt sợi HCF 75o và Cấu trúc gia cố dạng vòng nên sức căng và tính chịu lực của sản phẩm lên đến 3500 kg/m2 (đối với sản phẩm chịu tải trọng lớn)
  ● Tráng Nano bạc, ức chế vi sinh vật
  ● Tráng lớp bảo vệ UV, giảm tác động từ UV, tăng tuổi thọ của sản phẩm
  ● Được chứng nhận bởi Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan (TIS 435)
  ● Bảo hành 5 năm đối với sản phẩm tiêu chuẩn
  ● Bảo hành 15 năm đối với sản phẩm chịu tải trọng lớnSeries FCTU – Bồn chứa nước nằm ngang, bồn ngầm
  Series FCTO-H – Bồn chứa nước nằm ngang, bồn nổi
  Bồn chứa nước nằm ngang, bồn nổi

  Series FCTO-V – Bồn chứa nước đứng, bồn ngầm  Tải Catalogue Hệ thống xử lý nước thải