Dự án khử khoáng DI 3m3/giờ cho Công ty sản xuất ô tô

Tuần đầu tiên tháng 7/2017, Verall đã hoàn thành và đưa vào nghiệm thu Hệ thống khử khoáng DI 3m3/giờ tại Công ty sản xuất ô tô ở Núi Thành, Quảng Nam.
Toàn bộ hệ thống ngoài hệ thống khử ion DI, còn có các hệ làm mềm nước công suất 6000 lít/giờ loại bỏ cặn thô, bụi bẩn, loại bỏ Clo, độc tố, mùi, vị; hệ thống lọc RO 3m3/giờ, bộ châm hóa chất, bộ lọc tinh khả năng lọc 1 micromet; bơm tăng áp 12m3/giờ, các thiết bị hỗ trợ và đường ống kết nối khác…
Một số hình ảnh của dự án:
Sơ đồ dự án hệ thống khử khoáng DI 3m3/giờ
Hệ thống khử khoáng DI 3m3/giờ
Hệ thống khử khoáng DI 3m3/giờ
Hệ thống khử khoáng DI 3m3/giờ