Dự án xử lý nước tinh khiết 250 lít/giờ cho Công ty hóa dầu

Cuối tháng 06/2017, Verall Việt Nam đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng Hệ thống RO 250 lít/giờ cho Công ty hóa dầu tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Mục đích của hệ thống là xử lý nước tinh khiết và khử hoàn toàn khoáng chất xuống 0%.
Sau kết quả kiểm nghiệm nước từ Viện Pasteur, các tiêu chuẩn nước đầu ra đã đạt tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng và được đưa vào sử dụng.
Ngoài hệ RO 250 lít/giờ còn có các thiết bị làm mềm 600 lít/giờ để loại bỏ cặn bẩn, Clo, độc tố, mùi vị, khử cứng được chứa trong các cột lọc vỏ composite FRP riêng biệt nhau.
Một số hình ảnh của dự án:

Dự án xử lý nước tinh khiết 250 lít/giờ
Dự án xử lý nước tinh khiết 250 lít/giờ

Dự án xử lý nước tinh khiết 250 lít/giờ Dự án xử lý nước tinh khiết 250 lít/giờ